Logo

Privacy Policy

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Bedrijvengidsholland aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Bedrijvengidsholland is statutair gevestigd aan de Noorddammerweg 17c 1424NV de Kwakel en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 72448369. Bedrijvengidsholland is per e-mail te bereiken via info@bedrijvengidsholland.nl en telefonisch via +31 0 6 403 245 09. 

Bedrijvengidsholland hecht veel waarde aan een goede omgang met de persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt dan ook uitgebreid uitgelegd hoe Bedrijvengidsholland omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Bedrijvengidsholland aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens door Bedrijvengidsholland valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Bedrijvengidsholland behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op [datum].

 

Soorten en doelen van de verwerking van uw persoonsgegevens

Indien u zich aanmeldt bij Bedrijvengidsholland worden uw voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, KvK -nummer en NAW-gegevens verwerkt. Deze gegevens worden online bewaard en kunt u te allen tijde inzien. De verwerking van deze gegevens zijn noodzakelijk om de administratie te verwerken en fiscale aangiftes te kunnen doen. Daarnaast stelt Bedrijvengidsholland u, door middel van uw e-mailadres, eenmalig op de hoogte van het gebruik van de diensten van het bedrijf. De e-mailadressen worden niet voor andere doeleinden gebruikt, tenzij u een overeenkomst aangaat met Bedrijvengidsholland.

De rechtsgrond voor het verzamelen van de persoonsgegevens is de enerzijds een gerechtvaardigd belang van Bedrijvengidsholland en tegelijkertijd noodzakelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder deze persoonsgegevens is Bedrijvengidsholland niet in staat haar diensten uit te voeren.

Indien u niet wenst om persoonsgegevens aan Bedrijvengidsholland te verstrekken, kan het zijn dat Bedrijvengidsholland niet kan voldoen aan haar contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in dergelijke geval bij u.

 

Termijn van de verwerking van uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden voor een periode van minimaal zeven (7) jaar bewaard na beëindiging van de overeenkomst. Deze termijn is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Persoonsgegevens worden echter niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor onze doeleinden. Indien sprake is van een wettelijke bewaartermijn worden de gegevens conform de termijnstelling van deze bepalingen bewaard.

 

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden enkel verwerkt door Bedrijvengidsholland zelf. Er wordt tot op heden niets uitbesteed aan andere bedrijven, genaamd verwerkers. Indien Bedrijvengidsholland van plan is om een aantal werkzaamheden uit te besteden zal zij u hierover tijdig informeren.

De persoonsgegevens worden enkel met derden, niet zijnde verwerkers, gedeeld indien Bedrijvengidsholland door een wettelijke verplichting gehouden wordt de persoonsgegevens door te sturen aan de bevoegde instantie.

Bedrijvengidsholland verkrijgt persoonsgegevens via het Datacollectief.

 

Beveiliging 

Bedrijvengidsholland heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Daarnaast is toegang tot de portal beveiligd met wachtwoorden, zowel voor (personeel van) Bedrijvengidsholland als voor de klanten.

 

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van Bedrijvengidsholland. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Bedrijvengidsholland is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Bedrijvengidsholland raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

 

Cookies

Bedrijvengidsholland maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein stukje data dat door een website op uw computer, telefoon of tablet wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van Bedrijvengidsholland bezoekt, verzamelt zij met uw toestemming basis-technische informatie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Bedrijvengidsholland om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren. Zo maakt Bedrijvengidsholland bijvoorbeeld gebruik van Google Analytics.

 

Uw privacyrechten

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U heeft zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kunt uw persoonsgegevens zowel online inzien als ook opvragen bij Bedrijvengidsholland. Indien u de persoonsgegevens wenst op te vragen, vragen wij uzelf te identificeren mm misbruik en/of fraude te voorkomen. Indien u gebruik wilt maken van dit recht vragen we u een mail te sturen naar info@bedrijvengidsholland.nl.

Indien u een klacht wilt indienen over Bedrijvengidsholland met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit bij ons melden door een e-mail te sturen naar info@bedrijvengidsholland.nl. U kunt u uw klacht tevens indienen bij de bevoegde autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens).

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Om u de best mogelijke ervaring te geven, gebruikt BedrijvenGidsHolland cookies. Meer informatie